ทุ่นโฟม

 

รุ่น ความยาว ราคา
A1    
A2    
A3    
B1    
B2    
B3    
C1    
C2    
C3    
A5อ้วน    
B5อ้วน    
C5อ้วน    
A5ผอม    
ฺB5ผอม    
C5ผอม    
A7.5อ้วน    
ฺB7.5อ้วน    
C7.5อ้วน    
A10    
B10    
C10    
A12    
B12    
C12    
ทรง A
ทรง B
ทรง C
ทุ่น V5
ทุ่น X1