ตะกั่วตกปลาทรงลูกปืน

 

ขนาด
น้ำหนักต่อลูก
ราคา
1ลูกโล 1000กรัม  
2ลูกโล 500กรัม  
3ลูกโล 330กรัม  
4ลูกโล 250กรัม  
5ลูกโล 200กรัม  
8ลูกโล 120กรัม  
10ลูกโล 100กรัม  
13ลูกโล 80กรัม  
15ลูกโล 70กรัม  
18ลูกโล 55กรัม  
20ลูกโล 50กรัม  
25ลูกโล 40กรัม  
28ลูกโล 35กรัม  
32ลูกโล 30กรัม  
40ลูกโล 25กรัม  
50ลูกโล 20กรัม  
60ลูกโล 16กรัม  
70ลูกโล 14กรัม  
5กรัม 5กรัม  
10กรัม 10กรัม  

 

 

ตะกั่วตกปลามะเฟือง

 

ขนาด
น้ำหนักต่อลูก
ราคา
20กรัม กระสอบล่ะ25กิโล  
30กรัม กระสอบล่ะ25กิโล  
40กรัม กระสอบล่ะ25กิโล  
50กรัม กระสอบล่ะ25กิโล  
60กรัม กระสอบล่ะ25กิโล  
70กรัม กระสอบล่ะ25กิโล  
80กรัม กระสอบล่ะ25กิโล  

 

 

 

ตะกั่วร้อยสาย

ขนาด
   
1กรัม
จำนวนถุงล่ะ100ลูก
 
2กรัม
จำนวนถุงล่ะ100ลูก